Защо е необходимо да се поддържа чистота в предприятията?

/
Редовното почистване и поддържането…