От 2008 година Апекс Сервиз е използва сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001 :2015

Демонстрира способност постоянно да доставя продукт, който отговаря на клиентските изисквания и приложими законови и регулаторни разпоредби и има за цел да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане на системата за качество.

ISO 9001_BUL