С изключителна по рода си машина се сдобиха нашите клиенти от фирма Екобулхарт ЕООД

Създадена през декември 2007 г., фирмата е с основна дейност обслужване на изградените системи за разделно събиране от национална организация по оползотворяване Екобулпак АД, транспортиране, предварително третиране, временно съхранение и предаване за оползотворяване на отпадъци от опаковки с произход от промишлени и търговски организации на възложените на дружеството общини и обекти в България.

Избраната от тях машина е:

Мотокар OSAKA CPYD50-XW57- DUPLEX MAST 5500 мм – окомплектован с кламер за бали.

Благодарим за гласуваното доверие!

Екипът на Апекс Сервиз