Успешно реализиран проект – стелажни системи за Белина Еко ООД, гр. Бургас

Още един реализиран проект, този път за нашите клиенти от фирма “Белина Еко” ООД, гр. Бургас. Фирмата е специализирана в предлагането на пълна гама от услуги за поддръжка на хотелски, ресторантски и СПА инвентар.

Избраните от тях стелажи са конзолни и се използват от предприятията най-често за складиране на профили или водопроводни тръби. 

Конзолните стелажи са специално пригодени за този тип стоки, поради вида, формата и лесния достъп.

Апекс Сервиз има възможност да изгражда системи с голяма височина.

Благодарим за гласуваното доверие!

Екипът на Апекс Сервиз