Каква е ролята на стелажните системи?

  Складиране и пакетиране, транспортиране, товарене и разтоварване, сортиране и управление на информацията са шестте основни функции на логистиката. Рафтовете от своя страна са едно от основните съоръжения за складиране. Може да се каже, че стелажа е незаменима част от съвременния промишлен склад, логистичен или разпределителен център. 

  Важно е да се знае обаче, че стелажните системи се различават от рафтовете, които се използват в супермаркетите. В допълнение към функцията за съхранение, рафтът на супермаркета има и друга важна функция – презентационна. Височината му обикновено съответства на височината на човек, в следствие на което повечето стелажи в супермаркетите са конструирани с височина не по-голяма от 3 м.

Стелажните системи, от друга страна, обикновено се използват в промишлени складове с приоритет към много по-високи конструкции и пълно използване на пространството за съхранение, където височината може да достигне повече от 40 м.

Големи логистични центрове, например, могат да бъдат изградени чрез интегрирана библиотечна структура, т.е. първо се изгражда стелажната част, която представлява носещата конструкция на сградата, а самата сграда /стени и покрив/ се изгражда след това. Така се постига съхраняване, максимално използване на пространството и не на последно място – удобно и бързо управление на съхраняваните стоки.

Стелажните системи имат следните предимства:

  • Триизмерна структура, която позволява пълно използване на пространството в склада, увеличаване на капацитета на склада;
  • Стоките са леснодостъпни, могат да се добавят или извадят, възможност за лесно селектиране и инвентаризация;
  • Стоките, складирани в стелажи, са видими с един поглед, лесни за преброяване, разграничаващи се, измерими и удобни за всякакви други операции;
  • Стелажните системи са удачни за съхранение на стоки с голям обем, разнообразен тип, с централизирано управление или с механични инструменти за пренасяне, същото може да се направи, за да се съхранят и прехвърлят операции;
  • Стоките, съхранявани в стелажни системи, не се изтласкват един от друг, а загубата на материали е малка, което гарантира функционирането на капитала;
  • За да гарантира качеството на съхраняваните стоки, може да се вземат мерки против влага, прах, кражба, унищожаване и др., за да се подобри качеството на съхранение на материали;
  • Стелажните системи отговарят на нуждите на мениджмънта в съвременните логистичните предприятия с ниска цена, ниска загуба и висока ефективност;

Стелажните системи оказват положителен ефект върху развитието на съвременната индустрия. С развитието на съвременната индустриална цивилизация, структурата и функциите на рафтовете за съхранение също непрекъснато се подобряват.