Палетни колички – често срещани проблеми при употребата им и решения за тях

Палетните колички са подходящи за всякакво приложение, товар и работна среда.

Те се характеризират с висока маневреност, лесна употреба и ниска цена. Но често се появяват малки проблеми, които в повечето случаи имат лесно решение.

В настоящата статия засягаме някои от най-често срещаните от тях, които бихте могли сами да отстраните.

 

 

 

1. Проблем: Вилиците не могат да се повдигат до максималната височина на повдигане

Причина: Хидравличното масло не е достатъчно.

Решение: Добавете подходящо филтрирано работно масло.

2. Проблем: Вилиците не могат да се върнат в най-ниската позиция

Причина А: Прекалено много хидравлично масло.

Решение:  Източете маслото по подходящ начин.

 

Причина Б: Някои части са деформирани или блокирани.

Решение:  Сменете частите или се опитайте да ги поправите.

3. Проблем: Вилиците не могат да паднат след вдигането:

Причина А: Клапанът за управление е неработещ.

Решение: Регулирайте разтоварващото устройство.

 

Причина Б: Частите са деформирани или повредени.

Решение: Сменете повредените и деформирани части.

4. Проблем: Има теч на хидравличното масло

Причина А: Масленото уплътнение липсва.

Решение: Сменете масленото уплътнение.

 

Причина Б: Ядрото на помпата и повърхността на буталото са повредени или износени.

Решение: Сменете помпата и повредените части.

 

Причина В: Свързаните места стават разхлабени.

Решение: Затегнете отново разхлабените места.

5. Проблем: Вилиците не могат да се повдигнат

Причина А: Вискозитетът на работното масло е твърде висок или няма масло.

Решение: Проверете хидравличното масло или го сменете.

 

Причина Б: Има примеси в маслото.

Решение: Изчистете и добавете ново работно масло.

 

Причина В: Клапанът е неработещ.

Решение: Регулирайте разтоварващото устройство.

 
6. Проблем: Вилиците се спускат веднага след като се вдигнат; дръжката се връща или вилиците падат значително след вдигането им

Причина: Клапанът на маслената помпа е блокиран от аномалия.

Решение: Отворете клапанът и извадете частите. След това монтирайте отново частите след почистването им. 

 

Причина Б: Има примеси в маслото.

Решение: Изчистете и добавете ново работно масло.

 

Причина В: Клапанът е неработещ.

Решение: Регулирайте разтоварващото устройство.

Разгледайте нашите предложения: