Още един доволен клиент – Димитров Авто, гр. Бургас

Още един доволен клиент – Димитров Авто, гр. Бургас!

Клиентът избра:

Четириколонен подемник OSAKA L-4-40B

Благодарим за гласуваното доверие!

Екипът на Апекс Сервиз