Успешно реализиран проект за стелажни системи за фирма Хит М ООД

Успешно реализиран проект за стелажни системи за фирма Хит М ООД. Избраните от тях стелажи са тип drive-in или проходни стелажи.

Фирмата е създадена през 2000 г. и е с основна дейност маркетинг, логистика и търговия с храни за домашни любимци.

Избраната от тях преходна drive-in система позволява оптимизирано оползотворяване на склада и предлага високо ефективен метод за складиране на големи количества сходни товари на принципа на натрупване, чрез използването на мотокари, които проникват в самата стелажна система.

Системата е много ефективна при складирането на хомогенни палетни товари и еднотипни продукти в един коридор. Използват се минимален брой работни коридори, което води до 85% оползотворяване на наличната площ и височина на склада.

Стелажите DRIVE-IN се използват често и в хладилни складове, където мястото за съхранение на палетите е относително малко.

Благодарим на Хит М ООД за гласуваното доверие.

Екипът на Апекс Сервиз