Значението за поддържане на предприятията и производствените цехове чисти и подредени

Фабриките са изминали дълъг път от Идустриалната Революция до сега. От тогава до сега те са постигнали много високо ниво на технически иновации, а условията на труд за работещите непрекъснато се подобряват.

    Работните площи в предприятията може да са далеч от погледа на обществото, но те се нуждаят от професионална поддръжка, гарантираща здравето и безопасността на работниците, както и цялостното представяне на компанията.

    В следствие на това планирането на интелигентни ежедневни, седмични и месечни процедури за почистване са от изключителна важност. Поддържане на достатъчно ниво на безопасност и здраве в помещенията може да помогне за намаляване на трудоемкостта в работата и предизвикателствата, които идват от нередовното почистване. Не трябва да забравяме, че всякакъв вид непочистена мръсотия или остатък може да се превърне в опасност. Ежедневното изтичане на мазнини и други течности, използвани за производство, дори обикновен прах или мръсотия, могат да доведат до подхлъзване и контузия на работниците, както и до спиране на работния режим на машините.

    Ефективните решения за почистване помагат на индустриите да поддържат високо ниво на безопасност и ефективност в своите помещения, като избягват опасностите за околната среда и здравето, и в крайна сметка осигуряват безупречни продукти на пазара.

    Опасности за околната среда

    Неконтролираните газове, прах, изпарения и дим често са последица от лошата поддръжка, както на машините, така и на заобикалящата ги среда. Производствената линия трябва винаги да се поддържа чиста и в перфектно работно състояние. Складовите коридори трябва да бъдат свободни от остатъци, скрап и мръсотия. Това е предизвикателна задача, но много важна.

    Биологични опасности

    При някои индустрии, всякакви вредители, плесени, гъби, бактерии, дрожди и вируси, ако не се държат под строг контрол, могат да бъдат много сериозен риск за производителността.

    В хранително-вкусовата промишленост, например, е от решаващо значение да се почисти и дезинфекцира зоната за приготвяне на храна и всички инструменти, използвани за производството ѝ. Те трябва да бъдат свободни от алергични, химични и микробиологични рискове, за да се предотвратят рисковете от замърсяване на продуктите и потребителите.

    Освен това, ако искаме процесите на почистване да бъдат наистина ефективни, персоналът по почистване трябва да е наясно с изискванията и отговорностите, които стоят зад процедурите по почистване:

 • Да се намалят хранителните опасности – хранително отравяне и замърсяване с чужди тела;
 • Съобразяване с местното и международното законодателство;
 • Да отговарят на специфични изисквания на клиентите;
 • Да отговоря на високите изисквания на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI);
 • Да получат положителни резултати от одита и инспекциите;
 • Да се ​​повиши максималната производителност на завода;
 • Да е налице цялостен хигиеничен изглед;
 • Да насърчават безопасни условия на труд за персонала, доставчиците и посетителите;
 • За да се избегне заразяване с вредители;

    Що се отнася до хранително-вкусовата промишленост, би било подходящо и препоръчително да се използват екологично чисти промишлени почистващи препарати и решения, специално разработени да гарантират, че повърхностите са обезмаслени и хигиенизирани по оптимимален начин.

Промишлени зони, подлежащи на почистване

В един производствен цех има много различни зони, които трябва да се поддържат чисти и подредени, всеки от които със специфични изисквания:

 • Етажи;
 • Стени;
 • Тавани;
 • Прозорци;
 • Офис обзавеждане;
 • Производствено оборудване на завода;
 • Открити пространства

Апекс Сервиз и почистващата техника на IPC, която предлага, може да предложи различни и специфични добри практики, решения и оборудване за всяка от тези области.